Stichting Ella Vogelaar ondersteunt vrouwen en kinderen die zonder officiële documenten in Nederland verblijven. Die vrouwen kunnen bij ons terecht voor financiële ondersteuning die gericht is op de basisbehoeften van elk mens; een gezond en veilig bestaan. Zoals Maslow dat in zijn piramide aangeeft: onderwijs, sanitair, basis gezondheid en/of het voorzien in levensonderhoud.

Hier kan je de statuten van stichting Ella Vogelaar inzien.

Visie

Vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning, of andere geldige documenten, bevinden zich in een kwetsbare positie in onze samenleving. Deze vrouwen en kinderen hebben als gevolg van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) recht op bed, bad en brood (onderdak, douchegelegenheid en voedsel). Maar van overige voorzieningen zijn ze vaak uitgesloten. Ook zijn kinderen tot 18 jaar verplicht naar school te gaan. De stichting is van mening dat Nederland zich onvoldoende inspant om minimale voorzieningen te treffen voor deze groep. Daardoor blijven velen van hulp verstoken.

Sociale, medische en juridische hulp kan er toe bijdragen dat vrouwen sterker worden, gezonder zijn en betere opvoeders kunnen zijn. Door financiële ondersteuning te bieden aan deze vrouwen en kinderen krijgen zij toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en juridisch hulp. Dit leidt tot toename van hun menselijke waardigheid. Ook kunnen zij weer in hun kracht komen. Door deze vrouwen en kinderen sterker te maken, wordt de samenleving als geheel sterker.

Stichting Ella Vogelaar werkt samen met organisaties die zich mede focussen op het concreet verbeteren van een veilig en gezond bestaan van individuele vrouwen en kinderen zonder recht op verblijf in Nederland.

Doel

De Stichting heeft als doel een veilig en gezond bestaan te realiseren voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten. Dat doel bereiken we door:

  • financiële steun te bieden aan vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten;
  • voldoende (financiële) middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs te verschaffen;
  • het bieden van (financiële) hulp bij het verkrijgen van benodigde documenten;
  • het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken.