Henny van den Nagel – Oprichtster

                                                             Henny van den Nagel

‘Jaren terug heb ik Huize Agnes in Utrecht opgericht. Het is een opvanghuis voor vrouwen en hun kinderen zonder verblijfsvergunning. Een heel kwetsbare groep die de kans moet krijgen mee te doen in onze samenleving. Er is vaak een enorme kloof tussen het leven waar zij vandaan komen en hoe wij hier ons leven leiden. Deze vrouwen hebben onze steun hard nodig om een goede start te kunnen maken in ons land.

Ik heb in die tijd veel mooie ontmoetingen gehad die diepe indruk op me hebben gemaakt.

Van Huize Agnes heb ik afscheid genomen, maar ik voel me en ben nog altijd enorm verbonden met de doelgroep. Daarom heb ik Stichting Ella Vogelaar opgericht; opdat ik deze kwetsbare vrouwen en kinderen kan blijven steunen. Want door de zwakste schakel in de samenleving te versterken, versterk je de samenleving als geheel.’

De start van Stichting Ella Vogelaar

Op 21 januari 2021 is de Stichting Ella Vogelaar opgericht door Henny van den Nagel. Het doel van de stichting is “een veilig en gezond bestaan voor vrouwen, intersekse personen en transgender personen en de kinderen die zij onder hun hoede hebben of hebben genomen zonder recht op verblijf in Nederland” en dat wat dat bevorderd of er een verband mee houdt.

De stichting wil dit bereiken door: het bieden van financiële steun; het verschaffen van (financiële) middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs; het bieden van (financiële) hulp bij het verkrijgen van benodigde documenten en het samenwerken met organisaties die werkzaam zijn op hetzelfde gebied. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.

Bestuur

Het beleidsplan 2022 van de stichting vindt u hier. Ook is er over het jaar 2022 een jaarverslag en een jaarrekening verschenen.

Het bestuur van Stichting Ella Vogelaar wordt gevormd door:

Henny van den Nagel – oprichtster
Niki Schipper – voorzitter
Gemma Geertshuis – aanvragen & toewijzingen
Nicoline Groot – penningmeester
Birgit Deuss – communicatie

Het bestuur van de stichting is een uitvoerend/meewerkend bestuur. De bestuursleden werken onbezoldigd aan de doelen van de stichting. Daarnaast werken er ook vrijwilligers mee.

KvK-nummer: 81651406
IBAN NL97 TRIO 0320 1672 59
T.n.v. Stichting Ella Vogelaar
BIC nummer Triodosbank TRIONL2U.
RSIN 862170643 Plaats: Utrecht